KONTAKT

AKTUALNOŚCI

REGIONALNE 
FORUM KULTURY

HISTORIA STSK

KALENDARIUM 
OSTATNIEJ DEKADY

III PODLASKIE 
SPOTKANIA 
REGIONALNE

WYDAWNICTWA
I BIULETYNY

NADBURZAŃSKIM SZLAKIEM

 

Sokołowskie Towarzystwo 
Społeczno - Kulturalne

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Wolności 27 (Ośrodek Kultury)

Skład Zarządu:

Wanda Wierzchowska - prezes,

Hanna Lecyk - wiceprezes,

Wiesław Pec -wiceprezes,

Wincenty Trębicki - wiceprezes,

Wiesława Czarnocka - skarbnik,

Lidia Iwaniak - sekretarz

oraz członkowie:
Stanisław Celiński, Witold Grądzki, Władysław Piecyk,
Kazimierz Soszka, Wojciech Wicherski
Komisja Rewizyjna:
Henryk Domański -
przewodniczący,
Jadwiga Kołodziejska -
sekretarz,
Franciszek Łomża -
członek.

Korespondencja e-mail: stsk@4web.pl