STRONA GŁÓWNA KONTAKT

Jubileusz Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

35 lat działalności - to okres wielu ciekawych przedsięwzięć, znaczących dla miasta uroczystości i akcji kulturalnych organizowanych wspólnie z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury.

W roku 1965 w okresie przygotowań do uroczystości obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego powstała inicjatywa powołania stowarzyszenia, które podejmie działania na rzecz miasta i regionu.

15 września 1965 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z udziałem nauczycieli, spółdzielców, rzemieślników, pracowników kultury, urzędników. W skład pierwszego Zarządu weszli:

Eugeniusz Łukasiuk - prezes,
Michał Woźniak - wiceprezes,
Wiesław Kruszewski - sekretarz,
Marian Steć -skarbnik
oraz członkowie: Henryk Wasilczuk, Henryk Ruciński, Paweł Kamiński.
Zebrani przyjęli projekt statutu i nazwę stowarzyszenia:
„Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Ziemi Sokołowskiej" z siedzibą w Powiatowym Domu Kultury.

Wśród założeń programowych dominowały Dni Sokołowa, badania historii i tradycji regionu. Dokumentacje z lat minionych, chociaż nie zawsze kompletne, świadczyły, że ruch ten przez lata podejmował aktualne problemy środowiska.

Podstawowe formy działań - spotkania, sesje popularnonaukowe, wystawy są kontynuowane i wzbogacone w zależności od potrzeb i warunków finansowych.

Wzloty i zahamowania w działalności stowarzyszenia zależały od uwarunkowań społecznych, od ludzi wybranych do Zarządu.

Był okres, kiedy niektórzy uważali towarzystwo społeczno-kulturalne za anachroniczne, wręcz kłopotliwe i zbędne. W całym kraju towarzystwa regionalne spełniają ważną rolę, stanowią ważny składnik polskiej kultury, stanowią sposób na jednoczenie się ludzi o różnych poglądach, ale jednakowym, życzliwym spojrzeniu na losy własnego środowiska.

Wśród aktualnych członków stowarzyszenia są przedstawiciele starszego pokolenia znanych sokołowskich rodów, są nauczyciele, lekarze, rzemieślnicy, ekonomiści oraz grupa młodej inteligencji Sokołowa. Od kilku lat działa Koło Młodych Regionalistów powstałe w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Członkowie Koła uczestniczą w naukowych obozach gwaroznawczych, prowadzą badania języka gwary podlaskiej. Badają również tradycje i obrzędy ludowe ziemi nadbużańskiej.

W ramach stałej współpracy ze szkołami prowadzona jest bezpośrednia edukacja regionalna wśród dzieci i młodzieży. Wymiernym efektem tych współdziałali była uroczystość nadania imienia Pawła Kamińskiego - znanego nauczyciela i poety Podlasia, dla Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz ks. gen. Stanisława Brzóski dla Szkoły Podstawowej Nr 4.

Posiać ks. gen. Stanisława Brzóski w działalności Towarzystwa stanowi ważny element od wielu lat. To między innymi z inicjatywy Towarzystwa dokonano rewaloryzacji pomnika ks. gen. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego.

Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wypełniając swój statutowy obowiązek stara się organizować działania na rzecz, różnych środowisk, aby ocalić od zapomnienia nasze dawne dobre tradycje. historię i kulturę, a jednocześnie ożywić środowiska w tym także środowisko gminne w regionie Sokołowa.

Obozy gwaroznawcze. sesje popularnonaukowe, zbiorowe wycieczki krajoznawcze, tradycyjne spotkania i działalność wydawnicza - to sprawdzone formy naszych działań. w ostatnich latach dzięki wsparciu życzliwych instytucji i sponsorów prywatnych rozszerzona została działalność wydawnicza.

W ramach biblioteki Regionalnej, która zawiera łącznie 26 pozycji wydawany jest cyklicznie biuletyn "U nas na Podlasiu" propagujący wiedzę z zakresu tradycji, kultury i historii Podlasia.

Towarzystwo współpracuje od lat z Mazowieckim Towarzystwem Kultury w Warszawie oraz stowarzyszeniami z sąsiednich województw.

W roku 1999 towarzystwo sokołowskie było organizatorem III Podlaskich Spotkań Regionalnych z udziałem regionalistów z woj. podlaskiego i lubelskiego. Gościem spotkań był Przewodniczący Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury - Anatol Omelaniuk.

W marcu 2000 roku podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej dokonano oceny działalności, przyjęto wnioski, wybrano Zarząd w składzie:
Wanda Wierzchowska - prezes,
Hanna Lecyk - wiceprezes,
Wiesław Pec - wiceprezes,
Wincenty Trębicki - wiceprezes,
Lidia Iwaniak - sekretarz,
Wiesława Czarnecka -skarbnik
oraz członkowie - Stanisław Celiński, Witold Grądzki, Władysław Piecyk, Kazimierz Soszka i Wojciech Wicherski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Henryk Domański, Jadwiga Kołodziejska i Franciszek Łomża.

W ostatnich latach odczuwaliśmy szczególne dowody akceptacji naszych działań ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, władz samorządowych powiatu, miasta i gmin. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Specjalne podziękowanie składamy naszym indywidualnym sponsorom oraz Dyrekcji i Pracownikom Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Przed nami następne lata w nowym tysiącleciu. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy pragną w atmosferze życzliwej współpracy ocalić od zapomnienia dawne dzieje regionu i współtworzyć dobre tradycje współczesności.

Zarząd

Zapraszamy do obejrzenia stron:   

STRONA GŁÓWNA    

   KONTAKT