STRONA GŁÓWNA

KALENDARIUM OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA 

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99

  1991

28 luty

WALNE ZGROMADZENIE, WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik

- Pan Waldemar Lada
- Pan Witold Grądzki
- Pan Wiesław Pec
- Pani Wanda Wierzchowska
- Pan Marian Steć

Członkowie:

- Pani Danuta Kalinowska
- Pan Wincenty Trębicki
- Pan Bogdan Czerkas
- Pan Henryk Skibniewski

Komisja Rewizyjna:

 Przewodniczący
Sekretarz
Członek


- Pan Henryk Domański
- Pani Lidia Iwaniak
- Pan Józef Nasiłowski
Na zakończenie spotkania odbył się koncert poetycki w wykonaniu Katarzyny Łaniewskiej i Krystyny Kwasowskiej.

kwiecień

Otwarcie wystawy

"Symbole czasu wojny", spotkanie z dr Cezarym Chlebowskim

maj

Odsłonięcie popiersia

K. I. Gałczyńskiego. Sympozjum Literackie na temat:
"Konstanty Ildefons Gałczyński - biografia i legenda".

Udział wzięli:

Kira Gałczyńska - córka poety, Janusz Kiliński - dziennikarz,

Wojciech Siemion, Omar Sangare

wrzesień

Jubileusz XXV - lecia

Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego,

wystawa: Rzemiosło - Mieszkańcom

STRONA GŁÓWNA

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99

  1992

luty

Tradycje karnawału

- przeboje stare i nowe, wieczór przy świecach

maj

Spotkanie z wychowankami

byłego Gimnazjum Salezjańskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa "Człowiek nie urodził się sobie"

lipiec

Harcerskie spotkanie

pokoleń wskrzeszenie harcerskich tradycji Sokołowa od lat dwudziestych do współczesności.

sierpień

Rajd

Podlaskim Szlakiem Żeromskiego z udziałem Barbary Wachowicz.

STRONA GŁÓWNA

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99

  1993

styczeń

Noworoczne

spotkanie z udziałem władz Miasta,

130 rocznica

Powstania Styczniowego na Podlasiu
uroczysta sesja dla młodzieży z udziałem dr Henryka Maćkowiaka.

luty

Staropolskie

tradycje karnawału
wieczór towarzyski.

maj

Przeszłość - Przyszłości

Spotkanie absolwentów sokołowskich szkół średnich:
"Ambicje, sukcesy i kariery"

październik

Sesja naukowa:

"Podlasie, tradycje regionu kultura i sztuka ludowa".
Otwarcie wystawy; promocja wydawnictwa "Paweł Kamiński poeta Podlasia".
W sesji udział wzięli: Longin Kowalczyk - dyr. Muzeum Regionalnego w Łukowie, prof. dr hab. Lucjan Turos - Uniwersytet Warszawski oraz dr Waldemar Kamiński Uniwersytet Warszawski - syn poety.

listopad

Sympozjum Literackie

w ramach Międzynarodowych Dni Literatury Sensacyjnej z udziałem prezydenta Światowego Komitet Międzynarodowej Asocjacji Literatury Karla Arne Bloma (Szwecja).

STRONA GŁÓWNA

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99

  1994

styczeń

Uroczysty Koncert

Noworoczny w wykonaniu Warszawskiego Zespołu Artystycznego
"WARS CANTABILE".

luty

Spotkania Karnawałowe

- "Stare melodie w nowym stylu" - utrwalanie więzi pokoleń Sokołowiaków.

maj

Z okazji 3 - Maja

koncert chóru "WARS CANTABILE" - patriotyczna uroczystość w kościele Księży Salezjanów, Tradycje sokołowskiej oświaty - spotkanie z ludźmi Sokołowa, którzy odnieśli znaczące sukcesy. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Odległość i czas nie zacierają przyjaźni".

listopad

Sesja naukowa:
Promocja wydawnictwa Wystawa 

Pradzieje Sokołowa i okolic.
"Z przeszłości ziem polskich i nadbużańskich" dr Joanny Kalaga.
z dalekiej przeszłości ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz ze zbioru prywatnego Henryka Piekarskiego - mieszkańca Seroczyna.

STRONA GŁÓWNA

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99

  1995

luty

III Karnawałowa Biesiada Artystyczna

maj

W 130-tą rocznicę stracenia ks. gen Stanisława Brzózki i Franciszka Wilczyńskiego
"Z wizytą w Podlaskim Skansenie" - u prof. Marka Kwiatkowskiego, wycieczka

lipiec

Obóz Gwaroznawczy w Gródku n/Bugiem

październik

30-lecie działalności Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego - spotkanie Jubileuszowe

grudzień

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza
  1996

kwiecień

"Gwary Nadbużańskiego Podlasia'' 
- sesja naukowa

maj

II Edycja Turnieju Wiedzy dla młodzieży 
"Historia i współczesność Sokołowa i Regionu"

październik

Sesja Historyczna w Rozbitym Kamieniu poświęcona postaci Janiny Pawłowskiej - pedagoga i badacza gwary podlaskiej

listopad

Spotkania Rzemieślniczych Pokoleń 
- Wystawa "Tradycje rzemiosła i kupiectwa sokołowskiego"

STRONA GŁÓWNA

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99

  1997

luty

Sejmik Regionalny Towarzystw Społeczno-Kulturalnych na temat "Stan kultury wsi" Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach woj. siedleckim

kwiecień

Krajowy Kongres Kultury Wsi w Częstochowie. Sokołów reprezentuje p. Lidia Iwaniuk i p. Wanda Wierzchowska

maj

Wycieczka autokarowa na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce

czerwiec

Zjazd Wychowanków byłego Gimnazjum Salezjańskiego w Sokołowie

lipiec

Obóz Gwaroznawczy w Kiełpińcu nad Bugiem

grudzień

"Tradycje i język Ziemi Podlaskiej" - Sesja naukowa w Sterdyni
  1998

luty

Tradycyjne Spotkanie Karnawałowe "Tłusty Czwartek"

maj

Sokołowskie Tradycje Lekarskie - cz. I Spotkanie rodzin lekarskich

wrzesień

VI Krajowy Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Radomiu, Sokołów reprezentują p. Lidia Iwaniak - członek Rady Krajowej i p. Wanda Wierzchowska Prezes Zarządu

listopad

Sokołowskie Tradycje Lekarskie - cz. II Spotkanie Rodzin Lekarskich

STRONA GŁÓWNA

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99

  1999

marzec

10 - 13

w miejscowości Rytro k/Nowego Sącza odbyła się Krajowa Konferencja "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie zreformowanej szkole" - organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajową Radę Towarzystw Regionalnych. W konferencji wzięło udział 130 osób z całej Polski, w tym także w imieniu nauczycieli regionalistów z Sokołowa uczestniczyła p. Maria Janista ze Szkoły Podstawowej Nr 6.

19

na zaproszenie Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego prof. Franciszek Kobryńczuk - kierownik Katedry Anatomii Zwierząt SGGW w Warszawie przybył na spotkanie z grupą regionalistów i lekarzy weterynarii. Podczas spotkania prezentował własne wiersze związane z rodzinnym Podlasiem.

kwiecień

21

Konferencja Językoznawcza w Jabłonnie Lackiej z udziałem 30-osobowej grupy studentów trzeciego roku polonistyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Klubu Seniora w Jabłonnie Lackiej. Organizatorzy Konferencji: Zarząd STSK, Instytut Polonistyki i Wójt Gminy Jabłonna Lacka.

maj

4

Naukowa Sesja Historyczna w 575-tą rocznicę nadania praw miejskich dla Sokołowa z udziałem pracowników naukowych Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

26

konferencja w Mazowieckim Towarzystwie Kultury w Warszawie. Spotkanie z Dyrektorem  Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego. Wybory Mazowieckiej Rady Kultury. W skład Rady weszło 25 osób, w tym z Sokołowa p. Wanda Wierzchowska.

czerwiec

2 - 6

wycieczka krajoznawcza na Podhale dla członków Banku Spółdzielczego i przedstawicieli Towarzystwa. Zwiedzanie Podhala, wyjazd na Słowację, udział w procesji Bożego Ciała w Nowym Targu, spotkanie z prezesem Związku Podhalan p. Józefem Staszelem - członkiem Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury.

lipiec

5 - 15

Obóz Gwaroznawczy w Ceranowie. Uczestnikami obozu byli studentki z Wydziału Polonistyki Akademii Podlaskiej - mieszkanki Siedlec, Białej Podlaskiej, Łukowa i Skierniewic oraz uczennice Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Sokołowie. Opieka naukowa - prof. Barbara Falińska i mgr Władysław Piecyk.

sierpień

26

40 - osobowa grupa członków i przyjaciół Towarzystwa wyjechała do pałacu w Korczewie na spotkanie z hrabiną Renatą Ostrowską. Uczestnicy zwiedzili pałac w odbudowie oraz zabytkowy park.

wrzesień

25

Z wizytą w Suchej - Podlaskim Skansenie prof. Marka Kwiatkowskiego, przebywała 30 - osobowa grupa sokołowskich regionalistów i sympatyków. Podczas spotkania przekazano kopie wybranych dokumentów do Muzeum ks. St. Brzóski.

STRONA GŁÓWNA

rok '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99