STRONA GŁÓWNA KONTAKT

Katalog wydawnictw Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego
Wybór publikacji o regionie

 1. Podlasie - tomik poezji Pawła Kamińskiego, 1976 

 2. Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego okolic - monografia Ośrodka Badań Naukowych PAN w Warszawie, 1982 
 3. I znów się Liściem okryją drzewa - tomik poezji Piotra Sikorskiego, 1983 
 4. W hołdzie Przywódcom Powstania Styczniowego - praca zbiorowa, 1988 
 5. Sokołów Podlaski i jego okolice - przewodnik Józefa Niemirki, 1986 
 6. Sokołów - historia i współczesność - praca zbiorowa, 1989 
 7. Obwód AK "SęP, Proso" - Sokołów Podlaski - Wacław Piekarski, 1993 
 8. Seminarium nauczycielskie w Wirowie - publikacje Marianny Mańko, 1993 
 9. Człowiek nie urodził się sobie - tradycje sokołowskiej oświaty, praca zbiorowa, 1993 
 10. Echa szkolnego dzwonka - Piotr Sikorski, 1993 
 11. Paweł Kamiński poeta Podlasia - Waldemar Kamiński, 1993 
 12. Przeszłość - przyszłość - praca zbiorowa prezentująca ludzi z Sokołowa, 1994 
 13. Z przeszłości ziem polskich i nadbużańskich - Joanna Kalaga, Uniwersytet Warszawski, 1993
 14. Obwód AK - Obwodowy Patrol Żandarmerii - Wacław Piekarski, 1994 
 15. W pamięci naszej - praca zbiorowa w 130 rocznicę śmierci Ks. Stanisława Brzóski, 1995 
 16. Ksiądz Generał Stanisław Brzóska - Tadeusz Krawczak (dyr. Archiwum Akt Nowych), 1995
 17. U nas na Podlasiu - biuletyn Nr 1 - praca zbiorowa, maj 1996 
 18. U nas na Podlasiu - biuletyn Nr 2 - praca zbiorowa, listopad 1996 
 19. U nas na Podlasiu - biuletyn Nr 3 - praca zbiorowa, maj 1997 
 20. U nas na Podlasiu - biuletyn Nr 4 - praca zbiorowa, listopad 1997 
 21. U nas na Podlasiu - biuletyn Nr 5 - praca zbiorowa, maj 1998 
 22. U nas na Podlasiu - biuletyn Nr 6 - praca zbiorowa, listopad 1998 
 23. 50 Lat Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, wrzesień 1998 
 24. Nadbużańskim Szlakiem od Korczewa do Treblinki - praca zbiorowa nauczycieli-regionalistów, maj 1999 
 25. U nas na Podlasiu - biuletyn Nr 7 i 8, maj - paździemik 1999 
 26. Próby - Jestem Tutaj - zbiór wierszy i prozy sokołowskih licealistów - kwiecień 2000

STRONA GŁÓWNA
KONTAKT