Program „REGIONALNEGO FORUM KULTURY”

        I część: Sala Konferencyjna U M Sokołów godz.1045
1. Otwarcie obrad - Burmistrz Miasta p. Bogdan Karakula.
2. Wystąpienie Prezesa Mazowieckiego Towarzystwa Kultury w Warszawie 
    p. Zygfryda Rekosza n.t. "Regionalizm -
kultura - tożsamość narodowa".
3. Rola społ. towarzystw w działalności na rzecz nadbużańskiego 
    regionu
- Starosta Sokołowski p. Wincenty Trębicki.
4. Tradycje kultury w najnowszej historii Sokołowa
    - Prezes STSK p. Wanda Wierzchowska.
5. Regionalizm w pracy z młodzieżą - p. Władysław Piecyk polonista z LO
6. Wystąpienie przedstawicieli Kola Młodych Regionalistów.
7. Inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni na rzecz, 
    utrzymania tradycji regionu - Dyrektor GOK - Maria Kobylińska.
8. Izba Tradycji Rolniczej w Jabłonnie Lackiej - inf. p. J. Wysokińskiego.
9. Wystąpienie Gości.       10. Dyskusje.

                II część - Sala widowiskowa SOK - godz.l300
1. Wręczenie Listów Gratulacyjnych z okazji Jubileuszu 35-lecia STSK.
2. Koncert Pokoleń - w którym wystąpią:. zespól "Małe Podlasie" 
    z Siedlec. Chór z Konkatedry NMP w Sokołowie. Orkiestra OSP 
   - Sokołów oraz soliści.

* KONTAKT * ZARZĄD * AKTUALNOŚCI * HISTORIA STSK * NADBURZAŃSKIM SZLAKIEM *